LETNÉ SHAKESPEAROVSKÉ SLÁVNOSTI 2019
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ ANEB COKOLI CHCETE
V origináli sa hra volá Twelfth Night (Dvanásta noc) a hoci ju básnik situoval mimo Anglicka (kdesi na jadranské pobrežie, do Ilýrie ), predsa atmosféra hry bola rýdzo anglická. Aj svoj anglický názov si vypýtala od anglického sviatku. Jej podtitul znie „alebo Čo len chcete“ (or What You Will) – a naznačuje, že všetky postavy si môžu robiť, „čo len chcú“, keďže takýto je v renesančnom Anglicku zvyk počas bláznivej dvanástej noci po Kristovom narodení (predvečera našich Troch kráľov).

Nositeľmi tej bláznivosti boli najmä dvaja bohémovia - urodzený pán Tobiáš Říhal a urodzený pán Andrej Třasořitka. Taktiež výstredný a elitársky Orsino, opojený hudbou a svojimi citmi, zamilovaný do podobne sebastrednej krásky Olívie. Medzi nimi Viola, prezlečená za muža, ktorá túži po Orsinovi a pritom je sama predmetom Olíviinej slepej túžby. Večne rozjarený Tobiáš Říhal ťahá peniaze z Ondreja Třasořitky a sľubuje mu svoju neter Olíviu, ktorá o tom ani len netuší. So slúžkou Máriou a šašom z povolania menom Feste pripravujú vtipné a dosť kruté pasce na samoľúbeho Malvolia, ktorý podobne ako ostatní, podľahol klamlivému prísľubu lásky.

Smiech, hudba a more. More, ktoré vyvrhlo Violu, more, ktoré je vo svojej stálej premenlivosti obrazom neuchopiteľnosti a nespokojenosti ľudskej túžby.

OSOBY A OBSADENIE

Meno: Tomáš Měcháček

Meno: Monika Timková

Meno: Ondřej Rychlý

Meno: Kamila Trnková

Meno: Nela Boudová

Meno: Václav Kopta
Meno: Milan Šteindler

Meno: Josef Carda

Meno: Martin Pechlát

Meno: Petr Stach

Meno: Vilém Udatný

Meno: Lukáš Pečenka

Meno: Jan Novotný

Meno: Vojtěch Vodochodský

Meno: Václav Švarc
Meno: Vladimír Pokorný

Meno: Andrea Daňková
Meno: Kamila Janovičová
Meno: Beáta Kaňoková
Meno: Anna Kotlíková
Meno: Jana Kotrbatá
Meno: Vladimír Pokorný
Meno: Václav Švarc

Meno: Vojtěch Libich
Meno: Marek Mich
Meno: Daniel Šubrt

INSCENAČNÝ TÍM

Meno: Martin Hilský

Meno: Jana Kališová

Meno: Martin Chocholoušek

Meno: Sylva Zimula Hanáková

Meno: Daniel Šubrt

Meno: Jaroslava Leufenová

Letné
Shakespearovské
Slávnosti 2019
Agentúra JAY production s.r.o.
Odeská 8, 821 06 Bratislava
www.wshakespeare.sk
shakespeare@wshakespeare.sk
Copyright © Agentúra JAY production s.r.o. | webdesign Graphic Solutions s.r.o.
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok